Privātuma politika un sīkdatņu lietošana

1. SIA IEBER.LV, reģ.nr 44103123371 veic datu apstrādi saskaņā ar  Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 interneta veikalā www.ieber.lv

2.SIA IEBER.LV apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana

Pasūtījumu piegādāšanai

Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

Jaunumu izsūtīšana.

3. SIA IEBER.LV apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

Līguma noslēgšanai vai izpildei

Datu subjekta piekrišana

4. SIA IEBER.LV glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA IEBER.LV var realizēt savas leģitīmās intereses;

kamēr SIA IEBER.LV pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

5. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA IEBER.LV mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

6. SIA IEBER.LV izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
7. SIA IEBER.LV mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

8. SIA IEBER.LV nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.ieber.lv lietotājs paliks anonīms.

9. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

10. Likumā noteiktos gadījumos SIA IEBER.LV var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA IEBER.LV var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

11. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA IEBER.LV par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

rakstveidā, iesniedzot SIA IEBER.LV birojā Cēsīs, Pļavas ielā 13 , uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz [email protected]

12. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

13. SIA IEBER.LV ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.ieber.lv

14. Lietojot www.ieber.lv Jūs piekrītat šiem noteikumiem.